Doneer nu & help Mick Link

Uw giften aan MLZwemt gaan naar erkende VZW’s.
Iedere donatie van minstens €40,00 is in te brengen als een belastingvermindering.

Help ons en doneer uw gift op het rekeningnummer BE03-9733-5876-9284 of vul onderstaand formulier in.

Persoonlijke info

Om uw gift aan MLZwemt over te maken ontvangt u van ons een donatiemail.
Het kan zijn dat deze mail in uw spam terecht komt. Gelieve ook uw spam folder te controleren.

Alvast bedankt voor uw steun

Totaalbedrag: €32.00