Mick Link
- Het goede doel-

Woon- en Zorgcentrum De Mick biedt een warme en veilige thuis aan ouderen en aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Om de meest optimale zorg aan te kunnen bieden, worden onze 115 permanente bewoners en 8 kortverblijvers onderverdeeld in drie leefgroepen.

Midden in het groen vinden we samen met de families meer tijd om aandacht te geven aan diegene waarvoor we zorgen. Hier staat de mens achter de zorg centraal.

 

In de nabije omgeving kunnen onze bewoners zelfstandig of met hulp genieten van de natuur.

Voor de minder mobiele bewoners of voor de mensen met dementie zijn er binnentuinen die voorzien zijn van wandelpaden.

 

Uit diverse onderzoeken en eigen ervaringen is gebleken dat een groene omgeving een positieve bijdrage kan hebben op de kwaliteit van leven. 

Hiervoor zouden we graag een binnentuin willen ombouwen tot een echte belevingstuin.


De veilige en rolstoeltoegankelijke tuin zal ingericht en toegankelijk zijn voor bewoners waarin hun zintuigen worden geprikkeld en er ruimte is voor actieve en passieve deelname aan activiteiten.

 

Met uw hulp kunnen we stap voor stap onze binnentuin ombouwen en vormen tot een ontmoetings-, ontspannings-, activiteiten-, zintuigprikkelende en veilige tuin. 

Internaat-ipo De Link biedt een thuis aan 44 kinderen die nood hebben aan “bijzondere zorg”. Samen met de ouder(s) en de scholen zoeken we een gepaste begeleiding waarbij het kind steeds centraal staat.

 

In de leefgroepen verblijven gemiddeld 9 kinderen met elk hun eigen kamer. Dit in een ‘warm leefklimaat’ waar een sfeer  van respect voor elkaar en elkaars diversiteit belangrijk  zijn.

In een huiselijke omgeving die structuur, geborgenheid en veiligheid biedt, werken we aan vrije tijds- en levensvaardigheden. We gaan hierbij uit van de leeftijd, ontwikkelingsniveau, vaardigheden en interesses van het kind.

 

We vinden een gezonde levensstijl belangrijk met aandacht voor voeding, hygiëne en voldoende beweging. Buiten spelen en energie kwijt geraken op een gezonde manier zijn heel belangrijk voor onze internen.

 

Tijdens de zomervakantie van 2018 werd een groot grasveld naast het internaat gedraineerd en opnieuw ingezaaid. We willen van dit grasveld een veilige en uitdagende speelzone maken voor de internen. Wij zijn al volop aan het dromen!

Uw bijdrage helpt ons die dromen te realiseren.